Evaluatie Erfgoedwet - Internationale verkenning

'Brave New Worlds. Foreign inspirations for Dutch archaeological heritage management', dat is de titel van de Engelstalige rapportage van de internationale verkenning van archeologiebeleid die is uitgevoerd door onderzoekers van Gordion Cultureel Advies, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Landskroon Archeologie, onder begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De opdracht voor de verkenning was in 2019 gegeven door de Tweede Kamer met als doel te leren van ervaringen in andere Europese landen op het gebied van archeologische monumentenzorg.