Europese studie naar de economische impact van erfgoed

Op welke manier draagt onroerend ​​cultureel erfgoed bij aan economische groei en hoe kan deze impact worden gemeten? De EHHF ‘Task Force on Economy and Statistics’, waarin de RCE deelneemt, liet het in 2018-2019 onderzoeken. Het onderzoeksrapport en een samenvatting zijn online beschikbaar, evenals een working paper over de aanpak en uitdagingen.

Binnen de studie is gekeken naar de mogelijkheden om een gemeenschappelijke Europese methode te ontwikkelen om de economische effecten van cultureel erfgoed in 8 verschillende economische sectoren te berekenen. In totaal zijn gegevens verzameld uit 10 Europese landen: Zweden, Italië, Noorwegen, Slowakije, België, Oostenrijk, Slovenië, Portugal, Roemenië en Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksconsortium VVA consulting/KEA European Affairs en gefinancierd door ESPON. De RCE zetelde in de stuurgroep, samen met andere betrokken leden van de Task Force on Economy and Statistics.

Het onderzoek is de eerste Europese studie die gebruik maakt van officiële nationale statistieken om de economische betekenis van onroerend cultureel erfgoed te berekenen. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat het moeilijk is om tot gemeenschappelijke definities te komen en de data op een gestructureerde wijze te verzamelen. Het onderzoek moet daarom als een verkenning naar de (on)mogelijkheden van een gezamenlijk Europees framework gezien worden, en de resultaten als een eerste aanzet.