Advieslijn zonnepanelen op rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zijn adviesbeleid aangepast voor PV-systemen (zonnepanelen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van PV-systemen (zonnepanelen) bij de verduurzaming van hun monument.