Overzicht van toekenningen instandhoudingssubsidie 2019

In dit overzicht staan per provincie alle gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten die in 2019 instandhoudingssubsidie toegezegd hebben gekregen. Ook zijn de subsidiebedragen hierin te vinden.