Behoud groen erfgoed. Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland

In dit plan worden de oorzaken van de grote achteruitgang van autochtone boom- en struiksoorten verklaard en oplossingen aangedragen om het tij te keren. De publicatie maakt deel uit van de reeks Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap.

Instandhouding

De staat van instandhouding van de autochtone, wilde bomen en struiken in Nederland is slecht, het aandeel is naar schatting lager dan 3%. De helft van onze boom- en struiksoorten is zeldzaam en bedreigd in hun voortbestaan en deze bedreiging wordt nauwelijks opgemerkt. Natuurbeheerders, gemeenten, waterschappen, boeren en vrijwilligers kunnen meewerken aan behoud van dit belangrijke natuurlijke én cultuurhistorische erfgoed.

Colofon

Auteurs: Lodewijk van Kemenade en Bert Maes
m.m.v. René van Loon en Emma van den Dool et al.
Reeks: Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap, nummer 5
In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland en Ecologisch Adviesbureau Maes
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, oktober 2019

Hoge resolutie

Download 'Behoud groen erfgoed. Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland'
PDF document | 96 pagina's | 62.5 MB | 2019