Professionele archeologie en de Erfgoedwet

Deze brochure belicht onder meer de certificeringsplicht en de aanwijzing van rijksmonumenten in de Erfgoedwet.

In deze brochure staat toegelicht wat de consequenties zijn van de Erfgoedwet voor de professionele archeologie. Zo kunnen organisaties na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet alleen archeologische vindplaatsen opgraven als zij daarvoor gecertificeerd zijn. Ook het verwijderen of verplaatsen van cultureel erfgoed dat zich op of in de waterbodem bevindt, wordt als een opgraving beschouwd. Dan is een certificaat dus verplicht. Wanneer een bedrijf in het bezit is van een certificaat, is hiermee gegarandeerd dat de opgraving wordt uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016