RAM 47: Sporen uit de IJzertijd. De opgravinf Stein-Sanderboutlaan II

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een archeologisch onderzoek dat in 1995 werd uitgevoerd in Stein, provincie Limburg. De uitbreiding van een industrieterrein aan de Sanderboutlaan vormde de aanleiding tot dit onderzoek.

Meerdere onderzoeken

Van het terrein was al in 1991, na de bekendmaking van de bouwplannen, al een inventarisatie gemaakt. Dit leverde een negental potentiële archeologische vindplaatsen op. Omdat er echter weinig duidelijkheid was over de kwaliteit van de archeologische resten, was het advies nader onderzoek te doen naar de omvang en de gaafheid van vijf bedreigde vindplaatsen. Dit onderzoek werd in 1992 daadwerkelijk uitgevoerd. 

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 47
Auteur: E. Drenth
Bijdragen van: G. Boer, O. Brinkkemper, R. Exaltus en R. de Man
Redactie: P.J. Woltering (periodespecialist)
Eindredactie: M. Alkemade, A. Steendijk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2000
ISSN 1383-5025
ISBN 90-7310-474-2