Formulier aanvraag verwerking persoonsgegevens

Met dit formulier dient u een vraag in over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed. U doet hiermee een beroep op de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Aanvraag verwerking persoonsgegevens

Maak hieronder uw keuze:

Persoonlijke gegevens

Heeft u een subsidieaanvraag lopen bij de RCE?

Identiteitsbewijs

Heeft uw verzoek betrekking op u zelf?

Ter vaststelling van uw identiteit vragen we u een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op te sturen. Als u het formulier invult voor iemand anders, ontvangen we ook graag een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene én een verklaring dat u gemachtigde of vertegenwoordiger bent.

Voor uw privacy kunt u uw foto en burgerservicenummer (bsn) onzichtbaar maken.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vernietigen we de kopieën na verwerking van de aanvraag.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw verzoek te behandelen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw verzoek te behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek te behandelen. Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren de gegevens tot het verzoek is behandeld, daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *