Formulier aanvraag verwerking persoonsgegevens

Met dit formulier dient u een vraag in over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed. U doet hiermee een beroep op de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Aanvraag verwerking persoonsgegevens

Maak hieronder uw keuze:
Persoonlijke gegevens
Heeft u een subsidieaanvraag lopen bij de RCE?
Identiteitsbewijs
Heeft uw verzoek betrekking op u zelf?
Ter vaststelling van uw identiteit vragen we u een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op te sturen. Als u het formulier invult voor iemand anders, ontvangen we ook graag een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene én een verklaring dat u gemachtigde of vertegenwoordiger bent. Voor uw privacy kunt u uw foto en burgerservicenummer (bsn) onzichtbaar maken. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vernietigen we de kopieën na verwerking van de aanvraag.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB. Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw verzoek te behandelen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)