Rijksmonumenten-kaartlagen

Een deel van de gegevens uit het Rijksmonumentenregister wordt via geoservices aangeboden. Daarmee kunnen de rijksmonumenten als kaartlagen in Geografische Informatie Systemen (GIS) en webkaarten worden opgenomen.

Geoservices van rijksmonumenten

De gegevens van de rijksmonumenten zijn in de vorm van een Web Map Service (WMS) en een Web Feature Service (WFS) ontsloten. De dataset en de services zijn beschreven in het Nationaal Georegister.

In die WMS en WFS zijn twee lagen met gegevens van rijksmonumenten opgenomen:

  •         Rijksmonumentpunten
  •         Rijksmonumentcontouren

Rijksmonumentpunten

In de laag Rijksmonumentpunten is van zoveel mogelijk rijksmonumenten een puntlocatie opgenomen. Die locaties zijn uit verschillende bronnen afkomstig. Niet alle locaties zijn nauwkeurig. Zij vormen in veel gevallen nog slechts een globale plaatsbepaling die gaandeweg verder gepreciseerd wordt.

Rijksmonumentcontouren

De laag Rijksmonumentcontouren bevat alle beschikbare contouren (vlakken) van rijksmonumenten waarvan de contour bij besluit is vastgesteld. Dat is echter lang niet voor alle Rijksmonumenten het geval. Daarom is maar van een deel van de rijksmonumenten een contour in de laag opgenomen. Van veel rijksmonumenten waarvoor geen contour is opgenomen is wel een puntlocatie in de laag Rijksmonumentpunten opgenomen.