22 maart Oral History als methode bij onderzoek naar het erfgoed uit de Koude Oorlog

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De middag staat in het teken van het erfgoed uit de Koude Oorlog, waarbij we ingaan op het gebruik van Oral History als onderzoeksmethode naar de omgang met dit erfgoed.

Erfgoed uit de Koude Oorlog is doorgaans wat minder aaibaar. Een geheimzinnige noodzetel spreekt nog wel tot de verbeelding maar een mobilisatiecomplex (MOB-complex) is voor velen toch niet meer dan een terrein met opstallen. Toch wordt ook een MOB-complex interessant wanneer de verhalen van oudgedienden en ooggetuigen worden opgetekend en verbonden worden met het complex. Dat geldt natuurlijk ook voor gebouwen, infrastructuur, collecties, landschap en archeologie.

Oral History is een onderzoeksmethode die daarbij kan helpen. Maar niet zonder meer. Er zijn veel kansen, maar ook valkuilen. De presentaties tijdens dit platform maken dat duidelijk. Alle sprekers zijn het eens over twee dingen: dat de verhalen van ooggetuigen snel moeten worden opgetekend; en dat deze persoonlijke verhalen onmisbaar zijn voor een goede duiding van de functionele samenhang van de in Nederland opgezette militaire en civiele infrastructuur.

U kunt uw bijdrage leveren via de chat.

Dit webinar organiseren we in samenwerking met Stichting Menno van Coehoorn.

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail én daarbij de link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Programma

Tijd Onderwerp
14.00 Welkom en stand van zaken werkgroep Erfgoed Koude Oorlog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Ben de Vries, projectleider Koude Oorlog
14.10 Koude Oorlog erfgoed in de provincie Utrecht: hoe maak je dat beleefbaar?
Marjolein van der Kemp, Provincie Utrecht
14.25 Erfgoed van de Civiele verdediging ten tijde van de Koude oorlog en huidige gebruik daarvan
Britt van der Kolk, vierdejaars student Reinwardt Academy Amsterdam
14.45 De rol van de vrouw bij de CPN: tweede feministische golf en de Koude Oorlog
Bloeme van Bennekom, vierdejaars student Reinwardt Academy Amsterdam
15.05 Pauze
15.15 Het verdwenen vliegveld: een blik achter schermen
Ruurd Kok, Archeoloog en journalist
15.35 Verhalen als onderzoeksmethode: oral history in onderzoek naar militair erfgoed
Sandra van Lochem, Natuurmonumenten
16.15 Vragen en discussie onder leiding van de dagvoorzitter
16.30 Afsluiting