Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland

Elk jaar organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Studenten van verschillende scholen en universiteiten doen onderzoek naar een scheepswrak. 

Wrakkenyoga
Wrakkenyoga: op onmogelijke posities het wrak blootleggen

Programma

Het programma van de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland is tweeledig; in Batavialand verrichten studenten werkzaamheden bij de reconstructie van het waterschip ZM22 en volgen zij workshops over scheepsbouw, conservering en de scheepsarcheologische collectie. Bij de opgraving in Zeewolde vindt het onderzoek op het scheepswrak ZO31 plaats. 

Scheepswrak ZO31

In 2023 en 2022 hebben studenten onder begeleiding van professionals het achterschip van een scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw opgegraven. Het wrak ligt in de voormalige Zuiderzee, in het huidige Zeewolde. Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een zogenaamd waterschip, een vissersschip met een waterhoudend compartiment om de vis levend in te vervoeren. De opgraving wordt de komende jaren voortgezet. Het lijkt om een zeer complete scheepsconstructie en inventaris te gaan. Het scheepswrak ZO31 is ook te vinden op MaSS.

Puntneuskruik_Zeewolde
Puntneuskruik gevonden in het 16e eeuwse waterschip tijdens de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland 2022

Toekomst van de maritieme erfgoedzorg

Met de Veldschool wil de RCE studenten de kans bieden om ervaring op te doen met scheepsarcheologie. Om toekomstige erfgoedzorg van Nederland waterland te garanderen, zijn erfgoedprofessionals met kennis van maritieme archeologie nodig. Het opleiden van studenten in de maritieme archeologie draagt bij aan een betere zorg voor en meer kennis van ons grote bestand aan scheepswrakken. De RCE wil de veldschool de komende jaren voortzetten.