Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 december 2015 de nieuwe Erfgoedwet aanvaard.

Gezicht in vogelvlucht van het Binnenhof, 1879
Gezicht in vogelvlucht van het Binnenhof, 1879. Litho uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Erfgoedwet integreert verschillende bestaande wetten voor het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed, maar bevat ook een aantal nieuwe onderdelen. Zo komt er een regeling voor het afstoten van objecten in overheidsbezit, één uniforme norm voor de zorg voor de rijkscollectie en wordt het vergunningstelsel voor het verrichten van archeologische opgravingen vervangen door een stelsel van wettelijk geregelde certificering.

Volgens minister Bussemaker geeft de wet “aan hoe we ons erfgoed beter kunnen beschermen en behouden, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht wordt uitgeoefend.“ De minister zegde de Eerste Kamer toe om de Erfgoedwet over vijf jaar te evalueren.

De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2016 in werking.