Erfgoedwet in het parlement

De Erfgoedwet is op 16 juni 2015 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. De behandeling in de Eerste Kamer is eind 2015.

foto van de vergaderzaal van de Eerste Kamer
Eerste Kamer

Daarna gaan er 8 weken in waarin er een raadgevend referendum aangevraagd kan worden. Hierdoor gaat de Erfgoedwet niet in op 1 januari 2016. Als de Eerste Kamer akkoord gaat en er geen referendum komt, dan wordt gestreefd naar een inwerkingtreding per 1 juli 2016.