Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer is de Erfgoedwet vandaag met algemene stemmen aangenomen. Dit is een belangrijke stap naar de verwachte inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2016. Na de zomer dit jaar volgt de behandeling in de Eerste Kamer.

foto van een verbouwing in een Rijksmonument
Beeld: RCE
De instandhoudingsplicht van een rijksmonument is een van de elementen die in de Erfgoedwet worden opgenomen

Naast het wetsvoorstel konden verschillende amendementen en moties rekenen op een meerderheid. Een van de amendementen betrof het zorgvuldig afstoten van cultuurgoederen in overheidsbezit. Onderdeel van het wetsvoorstel dat naar de Eerste Kamer gaat, is het bekend maken van een voornemen om een cultuurgoed af te stoten en een termijn van 13 weken tussen het moment dat een overheid de minister op de hoogte stelt van een afstoting en de daadwerkelijke afstoting.

Daarnaast is de instandhoudingsplicht aangenomen die de bestaande praktijk volgt. Dit is de verplichting om een rijksmonument zodanig te onderhouden dat instandhouding gewaarborgd is.

Alle stemmingen en moties over de Erfgoedwet zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.