De Erfgoedwet in de Tweede Kamer

Onder grote publieke belangstelling ging minister Jet Bussemaker op 2 juni 2015 met de Tweede Kamer in debat over de Erfgoedwet.

Ondanks accentverschillen tussen de verschillenden fracties onderschreven alle aanwezige partijen de waarde van cultureel erfgoed. Tijdens het verloop van het debat werd duidelijk dat de fractiespecialisten achter de grote lijnen van het wetsvoorstel staan, maar op een aantal onderwerpen aanpassingen wensen.

Vooral over interieurs en mobiel erfgoed werd lang doorgesproken. Voor beide onderdelen zegde de minister toe dat er een lijst komt met belangrijkste voorbeelden.

Foto van de plenaire zaal van de Tweede Kamer
Tweede Kamer

Minister Bussemaker reageert zo snel mogelijk per brief op ingediende amendementen. Om haar de mogelijkheid te geven dit zorgvuldig te doen, is de stemming van de Erfgoedwet in de Tweede Kamer uitgesteld tot waarschijnlijk dinsdag 16 juni 2015.

Lees hier het hele verslag