Voorstel Erfgoedwet naar Tweede Kamer

Het voorstel voor de nieuwe Erfgoedwet is een fase verder in het wetgevingstraject. Het wetsvoorstel is op 11 december 2014 door de Koning aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de bijbehorende documenten, zoals het advies van de Raad van State.

De Tweede Kamerleden kunnen tot uiterlijk 23 februari 2015 schriftelijk reageren. De plenaire behandeling wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015. Daarna moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. Pas dan is het voorstel definitief.

Portret van Jhr.Mr.Victor de Stuers, oprichter van de monumentenzorg in Nederland
Beeld: RCE
Jhr.Mr.Victor de Stuers wordt algemeen beschouwd als oprichter van de monumentenzorg in Nederland.

Op basis van het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel aangepast. De reactie op het advies en aangebrachte wijzigingen zijn opgenomen in het Nader Rapport. Een belangrijke inhoudelijke wijziging is het opnemen van de informatieplicht. Als overheden een onderdeel van hun collectie willen afstoten, moeten zij daarover de minister van OCW informeren. Meer informatie over deze wijzigingen en de wet zelf zijn na te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Met de nieuwe Erfgoedwet wil de overheid het cultureel erfgoed in Nederland beter beschermen. De wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed. 
De wet gaat naar verwachting in 2016 in.