Betrokkenheid bij nieuwe Erfgoedwet groot

Er komt een nieuwe wet om het Nederlands erfgoed beter te beschermen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met deze Erfgoedwet.

De nieuwe Erfgoedwet regelt de zorgvuldige besluitvorming over het afstoten van cultuurgoederen en collecties door overheden. De wet regelt ook dat de minister van OCW verplicht is cultuurgoederen of collecties van hoge kwaliteit tot de rijkscollectie toe te voegen als de eigenaar niet langer is staat om het te beheren en deze wil schenken aan de Staat. Voor archeologen betekent de wet dat het vergunningstelsel wordt vervangen door wettelijk geregelde certificering en meer zelfregulering. Ook worden scheepswrakken beter beschermd.

Momenteel is de bescherming van ons erfgoed geregeld in verschillende specifieke regelingen en wetten. Met deze nieuwe wet zijn deze samengevoegd.

Reacties uit internetconsultatie

Op de openbare internetconsultatie zijn deze zomer meer dan honderd reacties gekomen van erfgoedeigenaren, brancheverenigingen, kunstenaars, archeologen en onderzoekers. Daarop is het wetsvoorstel aangepast. Zo hoeven universiteiten niet te voldoen aan de certificeringsplicht in de archeologie. En musea kunnen cultuurgoederen ook digitaal of interactief tentoonstellen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.