Publicaties - Erfgoedwet

21 publicaties over Erfgoedwet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Archeologie bij de tijd. Aanbevelingen voor aanpassingen

Het Nederlandse archeologiebestel komt op onderdelen tekort en moet meer bij de tijd worden gebracht. Dat stelt de Raad voor ...

Publicatie | 10-02-2022

Overzicht onderzoeken en ingezonden reflecties in het kader van de evaluatie Erfgoedwet op het onderdeel archeologie

Dit document is een bijlage bij de adviesvraag aan de Raad voor Cultuur in het kader van de evaluatie Erfgoedwet op het onderdeel ...

Publicatie | 19-05-2021

Over gemeenten, archeologie en ruimtelijke ordening. Een onderzoek naar de belangenafweging rond archeologie bij gemeenten

Naar aanleiding van Kamervragen die gesteld zijn aan de minister van OCW is een onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst voor ...

Publicatie | 26-04-2021

Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies

Op verzoek van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed onderzocht hoe ...

Rapport | 11-03-2021

Evaluatie Erfgoedwet - Publieksbereik en participatie

In opdracht van het ministerie van OCW hebben SiRM en DSP-groep een quick scan uitgevoerd met als kernvraag: hoe zichtbaar is ...

Publicatie | 01-03-2021

Evaluatie Erfgoedwet - Internationale verkenning

'Brave New Worlds. Foreign inspirations for Dutch archaeological heritage management', dat is de titel van de ...

Publicatie | 24-08-2020

Evaluatie Erfgoedwet - Taken en rollen overheden

Onderstaande rapporten beschrijven hoe de overheden invulling geven aan erfgoedtaken. De rapporten zijn opgesteld door de ...

Publicatie | 24-08-2020

Evaluatie Erfgoedwet - Maritieme archeologie

Deze rapporten maken inzichtelijk hoe overheden invulling geven aan bescherming van maritiem erfgoed. De rapporten zijn gemaakt ...

Publicatie | 24-08-2020

Evaluatie Erfgoedwet - Behoud in situ (archeologie voor de toekomst)

Onderstaande vier rapporten van RAAP maken inzichtelijk of en wanneer behoudenswaardige vindplaatsen ‘in situ’ worden behouden ...

Publicatie | 24-08-2020

Evaluatie Erfgoedwet - Graven naar verbetering

Dit rapport is de evaluatie van het nieuwe kwaliteitssysteem (KNA/BRL, certificering en actorregister) uitgevoerd in opdracht van ...

Publicatie | 24-08-2020