Evaluatie Erfgoedwet - Maritieme archeologie

Deze rapporten maken inzichtelijk hoe overheden invulling geven aan bescherming van maritiem erfgoed. De rapporten zijn gemaakt in opdracht van het Programma Maritiem Erfgoed Nederland van de RCE.

Het nieuwste rapport over provincies is verschenen in december 2020. Het rapport over gemeenten is uit 2019. Voor het bijbehorende excelbestand kunt u contact opnemen met Annemarie Luksen.