Evaluatie Erfgoedwet - Behoud in situ (archeologie voor de toekomst)

Onderstaande vier rapporten van RAAP maken inzichtelijk of en wanneer behoudenswaardige vindplaatsen ‘in situ’ worden behouden zoals het Verdrag van Valletta beoogt. Ze bestrijken verschillende perioden, met als meest recent het rapport over de periode 2014-2017.

Aanvullend zijn de behouden vindplaatsen uit de periode vóór 2014 opnieuw bezocht om de duurzaamheid van in situ behoud te toetsen. De rapportage hiervan door Vestigia treft u ook hieronder aan.