Erfgoedmonitor en Erfgoedbalans

De Erfgoedmonitor is primair bedoeld voor (erfgoed)beleidsmakers van het Rijk, provincies, gemeenten en in de museale wereld. De gepresenteerde gegevens zijn ook relevant en toegankelijk voor alle erfgoedprofessionals. Samen met de Erfgoedbalans levert de Erfgoedmonitor een bijdrage aan het onderbouwen van (nieuw) beleid.

Erfgoedbalans

De Erfgoedmonitor is een belangrijke bron voor de Erfgoedbalans die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt opgesteld. Deze vierjaarlijkse publicatie relateert de resultaten uit de Erfgoedmonitor aan het beleid. Zo worden de effecten van het beleid zichtbaar.

Rolverdeling Erfgoedmonitor en Erfgoedbalans

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt de monitor samen in opdracht van de minister van OCW. Het ministerie van OCW​ is verantwoordelijk voor de Erfgoedbalans.

Samenwerking

De Erfgoedmonitor komt tot stand in samenwerking met vele partners uit de erfgoedsector en daarbuiten, zoals de provincies, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.