Linked data

Op linkeddata.cultureelerfgoed.nl is de linked data van de RCE over cultuurhistorische objecten te vinden. Het gaat hierbij om data van gebouwde en archeologische rijksmonumenten, vondsten, vondstlocaties, (archeologische) complexen, onderzoeksgebieden en terreinen.

Waarom Linked data?

Linked data is een manier om gestructureerde data te publiceren zodat data met elkaar verbonden kan worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web en is in grote mate gestandaardiseerd met open W3C standaarden, zoals RDF en SPARQL. Data krijgt betekenis (semantiek), waardoor de data beter ingezet (hergebruikt) kan worden.