Postadres, factuuradres en overige contactinformatie

Postadres

Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
info@cultureelerfgoed.nl

Factuuradres

Ministerie van OCW
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
T.a.v. Financieel Dienstencentrum (FDC)
Postbus 13178
2501 ED  Den Haag
pbocwefacturen@minszw.nl

Archief, Bibliotheek en Collecties

Locatie Amersfoort
Open ma t/m vr 9-17 uur
(033) 421 7 444
bibliotheek@cultureelerfgoed.nl

Maritieme archeologische collectie

Stichting Erfgoedpark Batavialand

Oostvaardersdijk 01-13 | 8242 PA Lelystad

Het beheer van de maritieme archeologische collectie van de RCE is in 2016 overgedragen aan de Stichting Erfgoedpark Batavialand. In deze stichting werken de Rijksdienst, provincie Flevoland, gemeente Lelystad, museum Nieuw Land en Bataviawerf samen aan het toekomstige erfgoedpark in Lelystad.