Ondergrondse bunkers Koude Oorlog in beeld gebracht

Direct na de Tweede Wereldoorlog kwamen de kapitalistische en de communistische wereld tegenover elkaar te staan: respectievelijk de Verenigde Staten en hun bondgenoten en de Sovjet-Unie en partners. Deze zogenaamde Koude Oorlog bestond vooral uit dreigementen over en weer en leidde in 1962 (Cuba-crisis) bijna tot de Derde Wereldoorlog.

De Koude Oorlog wordt zo genoemd omdat er wel sprake was van een soort oorlog, maar dat er geen wapens werden gebruikt. Wel was er in die periode sprake van een kernwapenwedloop. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het ontbinden van het Warschau-pact kwam er in 1991 een einde aan de Koude Oorlog.

Toch heeft de angst er ook in Nederland tientallen jaren goed in gezeten dat de Sovjet Unie ons land zou aanvallen, mogelijk met gebruik van atoomwapens. In het diepste geheim zijn tijdens de Koude Oorlog onder overheidsgebouwen beschermde onderkomens gecreëerd. Nadat de bom was gevallen, zouden de ministers met een aantal ambtenaren in deze ondergrondse noodzetels nog een paar weken het bestuur van ons land voort kunnen zetten. Althans, dat was het idee. Dikke stalen deuren en betonnen muren moesten aanvallen met nucleaire wapens en gifgas weerstaan.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Noodzetel in Den Haag
Beeld: RCE
Noodzetel in Den Haag

In geval van nood….

Onlangs liet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de bouwgeschiedenis en het functioneren van een twintigtal noodzetels onderzoeken. Dit heeft geleid tot het rapport In geval van nood. Ondergrondse noodzetels voor de rijksoverheid tijdens de Koude Oorlog dat is geschreven door bunkerspecialist Kees van Leeuwen.

Het rapport sluit aan bij het nieuwe beleid van de RCE om meer aandacht te vragen voor het erfgoed van de Koude Oorlog. Dit gaan we doen via kennisopbouw en kennis delen met het erfgoedveld, en via het starten van een beperkt aanwijzingsprogramma. Op dinsdag 16 maart a.s. vindt er een webinar plaats met als thema: het erfgoed van de Koude Oorlog

Hoe zag zo’n noodzetel eruit, welke voorzieningen waren er en wat is er nu nog van te zien? Kijk mee en ga op pad met Ben, Kees en Erik en waan je heel even in de Koude Oorlog. Bekijk de video op ons You Tube kanaal