Tweede Kamer stelt vragen over Erfgoedwet

De voorbereidingen voor de nieuwe Erfgoedwet zijn weer een stap verder. Het wetsvoorstel dat op 11 december naar de Tweede Kamer ging, heeft geleid tot vele reacties en vragen van de Kamerfracties aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uit de reacties blijkt dat de fracties de noodzaak van een integrale Erfgoedwet onderschrijven. De schriftelijke vragen richten zich op alle domeinen van de nieuwe Erfgoedwet. Zo wordt er informatie gevraagd over de wettelijke taken rond roerende collecties, de bescherming van cultuurgoederen, mobiel erfgoed, de instandhoudingsplicht voor monumenten, de relatie tot de Omgevingswet en de certificering archeologie.

Naar verwachting ontvangt de Tweede Kamer eind maart een brief met antwoorden. De plenaire behandeling wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015. Daarna moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. Pas dan is het voorstel definitief.

Het verslag met vragen en reacties is gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer.