28 november Platform Militair erfgoed - Militaire dienstplicht tijdens de Koude Oorlog

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Militair Museum, Soest

Zet in mijn agenda

Op 28 november organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Stichting Defensiemusea weer een Platform Militair erfgoed, met als thema 'Militaire dienstplicht tijdens de Koude Oorlog'. Ditmaal organiseren we het platform samen met het Nationaal Militair Museum (NMM) op Park Vliegbasis Soesterberg en zijn deze dag ook te gast in hun museum te midden van erfgoed uit de Koude Oorlog, zowel wat betreft locatie als materieel.

Aanmelden

Dit platform is gratis, maar aanmelden is wel nodig. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt (maximaal 150). U ontvangt een bevestiging per mail. Het is eveneens mogelijk om aan het einde van de middag onder leiding van een gids het museum te bezoeken. 

Mocht u onverwachts verhinderd zijn, vergeet u dan niet af te melden via m.stappers@cultureelerfgoed.nl.

Programma

Tijd Onderwerp
10.15 Inloop
10.30 Welkom René Parijs, Directeur Marechausseemuseum
10.35 Stand van zaken project Erfgoed van de Koude Oorlog
Ben de Vries, Programmaleider Militair Erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
10.45 Keynote: “Balen! Babyboomers en de krijgsmacht, vroeger en nu"
Herman Vuijsje, Socioloog en journalist
11.15 Keynote: “Noodzaak en inzet van dienstplichtigen”
Jan Hoffenaar, UU / NIMH
11.45 Opbrengsten publiekscampagne Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog?
Marijn Weststrate, Universiteit Utrecht
12.05 Opkomstkazernes voor de vier krijgsmachtonderdelen
Martijn Oldenhave
12.25 Lunch
13.25 Roerend erfgoed: militair materieel tijdens de Koude Oorlog
Alfred Staarman, Nationaal Militair Museum
13.50 Mijn dienstplicht in West-Duitsland
John Sijmonsbergen, Directeur Nationaal Militair Museum
14.05 Update project Koude Oorlog vanuit de Stichting Menno van Coehoorn
Raphaël Smid, Stichting Menno van Coehoorn
14.25 Afsluiting en mededelingen
14.30 Rondleiding Nationaal Militair Museum
15.50 Borrel
17.00 Einde platform