07 juni Urban Heritage Strategies | Nijmegen editie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Online en op locatie

Zet in mijn agenda

Urban Heritage Strategies (UHS) gaat over de strategische positie van erfgoed in het ruimtelijk domein. Hoe kan erfgoed bijdragen aan de actuele economische, sociale en omgevings-opgaven? En, andersom, hoe kan een ruimtelijk beleid zorgen voor een duurzame instandhouding van ons erfgoed?

Over de hele wereld ligt gebouwd erfgoed onder druk van over- of onderontwikkeling. Ondertussen zien we dat erfgoed een steeds belangrijkere rol speelt in de huidige stad. Erfgoed reflecteert op het imago van de stad, vertelt verhalen over de geschiedenis en geeft karakter en menselijke schaal aan de stad. 

In deze achtste editie nemen we Nijmegen onder de loep, een van de oudste steden van Nederland.  We gaan dieper in op de verdichtingsopgave, de klimaatadaptatie, de herbestemmingsproblematiek en de sociale woningbouw in de stad.

Programma en aanmelden

De training is Engelstalig en bestaat uit twee delen van elk 8 dagen:

  • Deel 1: 7-16 juni, online
  • Deel 2: 26 juli - 4 augustus, op locatie in Nederland

Deelnemers komen uit de 24 partnerlanden van het Internationaal Cultuurbeleid. Kijk voor meer informatie over het programma, de kosten en aanmelden op de website van Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS).

Internationale Erfgoedsamenwerking

UHS is een samenwerkingsprogramma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met het IHS van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Sectie Heritage&Architecture van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De RCE biedt deze cursus aan binnen het programma Internationale Erfgoedsamenwerking.