18 oktober Platform Militair erfgoed - Erfgoed van de luchtverdediging tijdens de Koude Oorlog met boekpresentatie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Akoesticum, Ede

Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2 - D42
6711JC Ede

De locatie ligt pal naast station Ede-Wageningen en er is parkeergelegenheid.

Dit platform Militair erfgoed heeft als thema Erfgoed van de luchtverdediging tijdens de Koude Oorlog.

Dit keer wordt het platform gehouden op een bijzondere erfgoedlocatie: Het Akoesticum, gevestigd in de voormalige Johan Willem Frisokazerne uit 1906.

Kees Neisingh van Stichting Menno van Koehoorn trapt het inhoudelijke programma af. Hij schetst ons hoe de luchtverdediging in Nederland en ook in Duitsland georganiseerd was en welk erfgoed daar bij hoort.

Daan Overeem van De Stingerbol wijdt ons in over de locatie waar we zijn en welke rol deze speelde.

Daarna gaan we wat dieper in op luchtwachttorens (luchtwachttorens.nl). Dat begint met de film Kijken – Luisteren – Doorgeven uit 1955. Tot slot wordt het boek Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog gepresenteerd. Twee oudgedienden worden geïnterviewd door auteur Sandra van Lochem en delen hun verhalen. Zij krijgen uit handen van Sandra en directeur nai010 Eelco van Welie het boek overhandigd.

We sluiten af met een borrel om weer eens bij te praten. Het boek is na afloop verkrijgbaar.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail.

Programma

Tijd Onderwerp
13.00 Ontvangst
13.30 Welkom en inleiding door Ben de Vries, RCE
13.35 Stand van zaken RCE-project Erfgoed van de Koude Oorlog
Ben de Vries
13.50 Bewaking van het luchtruim
Kees Neisingh, Stichting Menno van Coehoorn
14.35 De Stingerbol
Daan Overeem, Stingerbol Ede
14.50 Film: Kijken – Luisteren – Doorgeven (1955)
Eerste groep bekijkt film en tweede groep heeft dan pauze. Halverwege worden de groepen gewisseld.
15.40 Toelichting op de totstandkoming van het boek
Sandra van Lochem, auteur
15.55 Interview/gesprek door Sandra van Lochem met oudgedienden
16.10 Aanbieding van het boek Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog door Sandra van Lochem en Eelco van Welie, nai010
16.20 Afsluiting door Ben de Vries
16.30 – 18.00 Afsluiting en netwerkborrel