06 april Een Socratische dialoog - Systematisch racisme, objecten en monumenten in de restauratie van cultureel erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Collectie Centrum Nederland Verbindingsweg 1 3826 PC Amersfoort (Vathorst)

Het jaar 2020 was het jaar van Black Lives Matter, een beweging die het probleem van systematisch racisme naar voren bracht, zowel in de Verenigde Staten als in westerse landen die tot de grote koloniale machten behoorden. Ook in Nederland wordt de cultureel erfgoedsector geconfronteerd met het feit dat racisme onze geschiedenis heeft gevormd en daarmee ons vakgebied. De discussies over bijvoorbeeld zwarte Piet, de (stand)beelden van de zogenaamde helden uit de Gouden Eeuw en de restauratie van de Gouden Koets zijn nog in volle gang. Er bestaat erkenning dat onze kijk op het verleden flink moet veranderen.

Maar verandering is niet zomaar gedaan. Systematisch racisme in de restauratie wereld – maar ook gewoon in het alle daagse leven - is een ingewikkeld onderwerp. De verhitte debatten worden nog steeds gevoerd over diversiteit of hoe om te gaan met objecten en monumenten die symbool staan voor het kolonialisme met zijn pijnlijke slavernij verleden.

Emoties lopen hoog op en de vele dilemma’s maken de zoektocht naar antwoorden en oplossingen moeilijk. Op woensdag 6 april 2022 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoeksbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van case studies hoe wij als erfgoed professionals omgaan met objecten en monumenten vanuit ons koloniaal verleden tot en met objecten die de overheersing van rassen en koloniale overwinningen verheerlijken.

Socratisch gesprek

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Deze dialoog wordt begeleid door professionals, die getraind zijn in de techniek van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratisch dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. De Socratische methode biedt deelnemers een veilige omgeving aan om te helpen elkaars en hun eigen meningen hoe wij als erfgoed professionals met systematisch racisme in onze vak moet omgaan.

Voor beslissers en uitvoerders

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

Voorbeelden uit eigen praktijk

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen met een voorbeeld van een restauratie of restauratiebeslissing van een object dat grote vragen opwierp m.b.t. kolonialisme, slavernij en/of systematisch racisme. Het gaat dan om eventuele beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover.

Als u een case study wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

Nadere informatie Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl

* I.v.m. COVID maatregelen.

Kosten

Aantal deelnemers: maximaal 70 ivm Covid maatregelen.

Kosten: EUR 50,-- (incl. lunch en borrel).
Graag dit bedrag overmaken op bankrekening IBAN nr. NL 46 INGB 0705 0039 22 t.n.v. OCW te Den Haag o.v.v ‘naam deelnemer’ en ‘RCE Socratisch gesprek 06-04-2022 P/000955’