19 oktober NWA matchmaking bijeenkomst - Herwaardering van de architectuur en gebouwde omgeving uit de periode 1965-1990

Activiteitendata
-
Online bijeenkomst

Hoe kan het gebouwde erfgoed uit de periode 1965-1990 worden ingezet bij de toekomstige ruimtelijke opgaven en aansluiten bij verduurzaming, verstedelijking, energietransitie en woon- en gebruikskwaliteit? De omgang met de gebouwde omgeving 1965-1990 vraagt om onderzoek naar kaders, criteria en instrumenten die recht doen aan enerzijds de specifieke historische, sociaal-culturele, demografische en architectonische achtergronden van deze periode, en anderzijds de eisen die hieraan vandaag de dag worden gesteld.

Deze matchmaking bijeenkomst heeft als doel partijen te vinden die zich willen aansluiten bij ons consortium van vertegenwoordigers uit het ruimtelijke erfgoedveld, met het oog op het indienen van een subsidieaanvraag voor de NWA-ORC 2020/21.

Op dit moment zijn TU Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TU Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Reinwardt Academie, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Het Nieuwe Instituut en KNOB al bij het consortium betrokken.

Deelnemers worden uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren en actuele vragen aan te dragen die verband houden met de transformatie en de toekomst van de gebouwde omgeving uit deze periode. De bijeenkomst staat open voor onderzoekers, professionals en vertegenwoordigers van organisaties die vanuit hun eigen achtergrond of werkveld te maken hebben met deze problematiek. We starten plenair en zullen de discussie aanscherpen in een aantal deelgroepen. De uitkomsten van de groepsbesprekingen moeten leiden tot de formulering van haalbare en concrete onderzoeksvragen– en methodes.

We nodigen u uit om voor uw aanwezigheid en bijdrage een motivatie (max 50-100 woorden) tot 28 september in te dienen bij j.fraune@tudelft.nl.

  •  Voor wie: onderzoekers, professionals en vertegenwoordigers van organisaties die te maken hebben met herwaardering van de architectuur en gebouwde omgeving uit de periode 1965-1990.
  •  Aanmelding: tot uiterlijk 28 september 2020 (9.00 uur) via j.fraune@tudelft.nl met een korte motivatie voor deelname.
  •  Locatie: online, de link naar de bijeenkomst volgt.