19 maart Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Let op!
In verband met de afgekondigde Corona-maatregelen is deze bijeenkomst afgelast.

Nieuwe datum voor dit symposium is vooralsnog 1 oktober 2020.

Dendrochronologie is het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout. Dendrochronologische datacollecties bevatten waardevolle informatie over bijvoorbeeld het klimaat, houttechnologie, het historische landschap, en de sociale economie. De kennisbijeenkomst gaat over het vastleggen, onderbouwen en delen van deze gegevens voor het behoud van cultureel erfgoed in publiek en particulier bezit. 

Sprekers afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur gaan in op vragen als: ‘Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?’, ‘Hoe stel ik de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’, en ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van een dendrochronologische datering?’. Afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd en beschikbaar gesteld.

Programma en aanmelden

Op de website van de SIKB vindt u het volledige programma en de aanmeldlink.

Organisatie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie (SIKB) en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM) organiseren de bijeenkomst.