13 december Studiedag Bouwhistorie kelders

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Kelders is dit jaar het verbindende thema van de jaarlijkse studiedag Bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Stichting Bouwhistorie Nederland is mede-organisator van deze dag.

Kelders en funderingen vormen de basis van veel monumenten maar zijn niet altijd en overal direct waarneembaar. Hoe verhoudt een kelder zich tot de rooilijnen en de erfgrenzen; hoe werd een gebouw uitgezet en gefundeerd? De bodemgesteldheid zal een rol hebben gespeeld maar ook de functie en toegankelijkheid, de lichtvoorziening, het materiaalgebruik, de aard van de vloer en het plafond. Er zijn presentaties uit verschillende delen van Nederland en over diverse gebouwtypen. Er is zowel ruimte voor behandeling van interessante individuele gevallen als ook voor onderzoek van grotere aantallen. En omdat kelders zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden, zijn ook de uitkomsten van archeologisch onderzoek in het programma opgenomen.

Er zijn presentaties uit verschillende delen van Nederland en over diverse gebouwtypen. Er is zowel ruimte voor behandeling van interessante individuele gevallen als ook voor onderzoek van grotere aantallen. En omdat kelders zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden, zijn ook de uitkomsten van archeologisch onderzoek in het programma opgenomen.

Aanmelden

Meld u zich voor deze dag aan met het aanmeldformulier.

Het bijwonen van de bijeenkomst kost € 25,-. Dit is inclusief lunch en borrel. We ontvangen dit bedrag graag voor 10 december op bankrekening NL12INGB0000273441 van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Vermeld ‘Studiedag 2019’. Uw aanmelding is na ontvangst definitief.

Programma

Tijd

09.30 uur

Inloop met koffie en thee

10.00

Welkom door dagvoorzitter Dirk de Vries, RCE

10.00

Hoe ging men bij het uitzetten gebouwen te werk?

Dik Berends, vm. hoofd van de afdeling BHO RCE

10.30

Middeleeuwse funderingen in Kampen en Zwolle

Willem Cremers, archeoloog RAAP

11.00

PAUZE

11.30

13de-eeuwse kelders in Limburg

Birgit Dukers, bouwhistoricus Buro4 Roermond

12.00

Wat vertellen kelders over de middeleeuwse stad Arnhem?

Frank Haans, bouwhistoricus MAB Nijmegen

12.30

Keldertypologie en twee verrassende recente vondsten in Den Bosch

Ronald Glaudemans, bouwhistoricus gemeente ’s-Hertogenbosch

13.00

LUNCH

14.00

Kelders in de IJsselstreek, variaties in opzet

Matthijs Hattinga Verschure, afgestudeerd archeoloog Universiteit Leiden

14.30

Een kloosterkelder met waterloop in Amersfoort: ’t Zand 39

Saskia van Ginkel en/of Ben Olde Meierink, bouw- en architectuurhistorici BBA Utrecht

15.00

Dieper graven in de oudste kelder van Leiden: Breestraat 113

Edwin Orsel, bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken

15.20

PAUZE

15.50

Waterkelders in Leiden en elders

Pieter-Jan De Vos, bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken

16.10

Een boerderijkelder met vloerkoeling in Maassluis

Michel van Dam, bouwhistoricus IDDS, Archeologie en Bouwhistorie Noordwijk

16.30

Vondstmeldingen, mededelingen en discussie

17.00-18.00

Afsluiting en netwerkborrel