19 juni Bouwhistorisch platform

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Smallepad 5, 3811MG Amersfoort

Dit Bouwhistorisch platform gaat over vier verschillende onderwerpen, alle gesitueerd in Noord- en Zuid-Holland. Gabri van Tussenbroek laat zien hoe historische gegevens leiden naar de ‘hot-spots’ in de Amsterdamse binnenstad. Zijn collega David Derksen behandelt het herstel van bruggen in Amsterdam en de rol van de bouwhistorie daarbij. Na diverse huizen in Noordwijk te hebben onderzocht, gaat Michel van Dam nu in op de 17de-eeuwse kerk van Noordwijk aan zee. Al langer denkt men in Leiden na over de reconstructie van Rembrandts geboortehuis. Edwin Orsel legt uit, wat men daarvan vindt.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is gratis, maar we vragen u wel zich aan te melden. Dat kan met het aanmeldformulier Bouwhistorisch platform.

Programma

Tijd

Onderwerp

13.30

Inloop

14.00

Belasting, overbevolking en GIS. De bouwhistorische implicaties van zestiende-eeuwse big data
Gabri van Tussenbroek, bouwhistoricus Monumenten en Archeologie gem. Amsterdam, UvA

14.35 

Bruggen in Amsterdam. Bouwhistorisch onderzoek als onderlegger voor civieltechnische werkzaamheden
David Derksen, bouwhistoricus Monumenten en Archeologie gem. Amsterdam

15.10

Pauze

15.40

De kerk van Noordwijk aan zee uit 1647
Michel van Dam, bouwhistoricus IDDS Archeologie en Bouwhistorie Noordwijk

16.15

Reconstructie van het Rembrandthuis in Leiden
Pieter-Jan de Vos en Edwin Orsel, bouwhistorici Erfgoed Leiden en Omstreken

16.50

Mededelingen van het bestuur Stichting Bouwhistorie Nederland/SBN door Agnes Hemmes, bestuurslid SBN

17.00  

Afsluiting en borrel