NAR 45: A Matter of Life and Death at Mienakker (the Netherlands)

Uit onderzoek blijkt dat de Nederzetting Mienakker geen tijdelijk jachtkamp was zoals eerder werd verondersteld. Op deze locatie is in het late neolithicum jarenlang permanent gewoond. 

Research shows that the Mienakker Settlement was not a temporary hunting camp, as was previously assumed. In this late Neolithic period, permanent residence was used for many years.

Deze digitale publicatie is op te vragen via de Infodesk.

Permanente nederzetting

Tijdens de opgraving uit 1990 zijn onder andere twee huisplattegronden herkend. De nederzetting Mienakker werd destijds aangemerkt als een tijdelijk jachtkamp, een tegenhanger van de meer vaste woonplekken zoals Aartswoud, Kolhorn en Zeewijk. Uit dit nieuwe onderzoek waarin de vondsten uit 1990 opnieuw tegen het licht zijn gehouden, blijkt echter dat het hier gaat om een locatie waar het gehele jaar door is gewoond, en waar allerlei, zeer verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. De nederzetting was in gebruik tussen 2880 en 2480 voor Chr.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 045
Redacteuren: J.P. Kleijne, O. Brinkkemper,  E.M. Theunissen, R.C.G.M. Lauwerier, B.I. Smit.
Auteurs: S.M. Beckerman, D.C. Brinkhuizen, V. García-Díaz, L. Kubiak-Martens, G.R. Nobles, T.F.M. Oudemans, E. Plomp, M. van den Hof, H.J.T. Weerts & J.T. Zeiler, J.H.M. Peeters, A.L. van Gijn & D.C.M. Raemaekers
ISBN/EAN: 9789057992148
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013