RAM 208: Boren in het Boornedal; onderzoeksgebied Oldeboorn, gemeente Boarnsterhim

Boringen en palynologisch onderzoek hebben aangetoond dat in het Boornedal een afgedekt pleistoceen landschap aanwezig is met resten uit het mesolithicum en neolithicum.

Resultaten geo-archeologisch onderzoek Boornedal 2004-2010

Deze rapportage bundelt de resultaten van het geo-archeologisch onderzoek dat tussen 2004 en 2010 in het Boornedal nabij Oldeboorn (provincie Friesland) werd verricht. Uit het palynologische onderzoek blijkt dat de veengroei is gestart gedurende het midden neolithicum. Hierbij zijn de hoogste delen van het landschap waarschijnlijk in de midden bronstijd geheel met veen overdekt geraakt. De afdekking met veen en klei heeft als positief resultaat dat eventuele archeologische resten zo diep in de grond liggen dat ze waarschijnlijk nog niet door modern landgebruik zijn aangetast.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 208
Auteurs: B.I. Smit & O. Brinkkemper, met bijdragen van A. Müller, S. Dresscher & M. van der Heiden
ISBN/EAN: 9789057991998
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012