Instandhouding van historische graftekens van ijzer, kunststeen en hout

Hoewel meestal van natuursteen, kunnen graftekens ook van ijzer, kunststeen en hout zijn gemaakt. Deze Gids Techniek gaat in op het onderhoud en herstel van deze graftekens.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van deze brochures is opgenomen in onze kennisbank: Graftekens van ijzer en kunststeen en hout.

Behoud en herstel: graftekens van ijzer, kunststeen en hout

Een andere brochure Instandhouding en herstel van historische natuurstenen graftekens gaat specifiek in op het behoud en herstel van natuurstenen graftekens. Veel voorkomende aanleidingen voor schade zijn roestend ijzer en gebarsten baksteen. Vooral houten graftekens zijn zeer kwetsbaar. Het is aan te raden om begraafplaatsen regelmatig te inspecteren om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het herstel van graftekens is specialistisch werk; schakel hier altijd een professioneel restaurateur voor in.

Colofon

Reeks Gidsen Techniek nummer 19
Redactie: Matth van Rooden, Margo van der Sluys, Michiel van Hunen, Ries van Hemert en Els Reijn. De informatie is tot stand gekomen vanuit de werkgroep 'Instandhouding en conservering van historische graftekens'
Tekst: Marja Hofmeijer-van Ham, Matth van Rooden en Michiel van Hunen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003