Archeologische resten onder water

Maritiem erfgoed behelst de sporen van onze relatie met het water, of deze resten nu onder water of op het land liggen. Onder water liggen ook verdronken landschappen met prehistorische of jongere resten.

Water speelt van oudsher een belangrijke rol in het leven van mensen. Men verplaatste zich over het water omdat dit in veel gevallen de snelste en makkelijkste manier was. Echter, scheepswrakken vormen slechts een deel van het maritiem cultureel erfgoed. Ook sporen behorend bij havens, kades, bruggen, infrastructuur en zelfs pakhuizen horen thuis in onze maritieme geschiedenis. Daarnaast kennen we ook maritieme cultuurlandschappen: gebieden zoals bijvoorbeeld de Zaanstreek, die in het verleden een sleutelrol hebben gespeeld in de scheepsindustrie.

Verdronken landschap en nederzettingen

Niet alle vindplaatsen onder water zijn maritiem. Ook prehistorische vindplaatsen en verdronken dorpen worden onder water aangetroffen. Gebieden die nu onder water staan, werden vroeger bewoond. Vaak waren deze plekken geliefd vanwege de nabijheid van het water voor de visserij en de vruchtbare bodem voor de landbouw. Door de stijging van de zeespiegel zijn veel van deze nederzettingen verdronken.

Het water speelde ook een belangrijke rol in het religieuze leven van mensen. Aan de wateroever bracht men offers en voerde rituelen uit. Regelmatig worden dan ook voorwerpen gevonden die bij religieuze rituelen in het water zijn achtergelaten.

Duiker doet archeologisch onderzoek in de waterbodem.
Duiker doet archeologisch onderzoek in de waterbodem.

Goed bewaarde vondsten

Het archeologisch erfgoed onder water is erg goed bewaard gebleven omdat er geen zuurstof bij kan komen. Ook kwetsbare materialen zoals hout, leer en textiel blijven daarom vaak bewaard. Maritieme vondsten worden ondergebracht in de rijkscollectie bij Batavialand of in provinciale depots.

Melden van vondsten

Heeft u een (toevallige) vondst gedaan van maritieme objecten, dan kunt u dit melden via het meldingsformulier maritieme vondsten.