Archeologisch onderzoek onder water

Archeologisch onderzoek onder water volgt dezelfde onderzoeksfasen als archeologie op land, alleen de methoden en technieken zijn anders. Op deze pagina staat kort uitgelegd waar bureauonderzoek of veldonderzoek onder water afwijkt van de standaard regels en stappen binnen de Archeologische Monumentenzorg.

Onderzoeksfasen maritieme archeologie ten opzichte van archeologie op de bodem, schematisch weergegeven
Weergave van de onderzoeksfasen in de maritieme archeologie ten opzichte van archeologie op het land.

Onderzoeksmethoden

Bij een bureauonderzoek naar (voormalige) waterbodems wordt gericht in kaart gebracht welke watergerelateerde resten verwacht kunnen worden en uit welke periode deze kunnen dateren. Wanneer was de waterloop actief? Is er sprake van infrastructurele knooppunten, zoals havens of overslagpunten, waar routes over land en water bij elkaar komen?

Ook kan gebruik gemaakt worden van beschikbare multibeam-opnamen waarmee de diepte en het reliëf van een waterbodem nauwkeurig in kaart is gebracht. Dit soort informatie is regelmatig al beschikbaar bij bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Waterschappen of de provincie. Wanneer deze gegevens niet voldoende voorhanden zijn, wordt tijdens het verkennend onderzoek de waterbodem onderzocht met sonar of multibeam-apparatuur, eventueel gevolgd door duikinspecties.

Lees meer over bureauonderzoek en veldonderzoek.

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)

De uitvoering van de stappen in de AMZ-cyclus vindt plaats volgens de specificaties die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Download op de website van de SIKB de KNA-richtlijnen voor waterbodems.