Achtste editie Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen over complexe binnenstedelijke projecten

De Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen vormen een belangrijk moment van ontmoeting en kennisuitwisseling binnen het professionele landschap van iedereen die in Vlaanderen en Nederland met natuursteen werkt. Inhoudelijk bij de tijd, inspelend op de actualiteit, en professioneel verbindend. Deze achtste editie vindt op 12 en 13 oktober plaats in Amsterdam, en gaat over complexe binnenstedelijke projecten, zoals kerken en overheidsgebouwen.

Specialisten aan het woord

Natuursteenspecialisten uit Nederland en Vlaanderen bespreken deze dagen bijzondere projecten waar zij onderzoek hebben gedaan of aan hebben gewerkt. Op de eerste dag gaan zij in op allerlei aspecten, zoals de veranderende invloed van het wisselende klimaat op natuursteen, de wijze van organiseren van projecten die tientallen miljoenen kosten én waarbij iedereen ‘meekijkt’, of de rol die traditie en vernieuwing spelen bij de uitvoerende bedrijven. Hoe kunnen we dit alles in de tijd bezien en daarvan leren?

Stenen beeld van een leeuw
Beeld: ©Michiel Dusar
Leeuw op gebouw van het Justitiepaleis Brussel

Op de tweede dag bezoeken we verschillende locaties in Amsterdam om projecten rondom natuursteen te bekijken, waaronder het Paleis op de Dam en het Nationaal Monument op de Dam.

Internationale kennisuitwisseling

De Natuursteendagen vormen al jarenlang een platform voor kennisuitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen. Door elkaar te ontmoeten en te informeren over projecten, technieken en onderzoek, leren we van elkaar. De natuursteendagen worden georganiseerd voor een breed publiek dat professioneel geïnteresseerd is in het gebruik van natuursteen. Denk hierbij aan steenhouwers, geologen, architecten, architectuur- en bouwhistorici, aannemers, monumentenzorgers, erfgoedprofessionals, gemeentelijke en provinciale ambtenaren enzovoorts.

Deze achtste editie wordt georganiseerd door de Belgische Geologische Dienst, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), Rijksvastgoedbedrijf, Technische Universiteit Delft, Universiteit Antwerpen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kijk voor meer informatie over het programma en kosten voor deelname in de agenda.