05 november Storm surges and drowned villages symposium

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Museum STAAL te Almen. Bijwonen kan ook online.

In 2021 is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed ons land trof. Hoe heeft deze gebeurtenis het kustlandschap veranderd, welke impact had deze vloed op de cultuurhistorie en wat waren de maatschappelijke gevolgen? Ook andere stormvloeden die de Nederlandse kusten het afgelopen millennium geteisterd hebben komen aan bod.

Dit symposium is een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nederlandse Geologen Vereniging (NGV) en het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG).

De bijeenkomst vindt plaats in museum STAAL te Almen, maar bijwonen kan ook online.

De meest actuele informatie over het symposium staat op de website van KNGMG.