Informatievoorziening bij waterdreiging

Als hoogwater dreigt, is het belangrijk om informatie te krijgen over de laatste stand van zaken. Diverse (overheids-)instanties zijn voor de informatievoorziening verantwoordelijk. Het is afhankelijk van het moment van wie die informatie komt.

De informatievoorziening is verdeeld in een normale (of koude) fase en een warme fase. In de normale fase is geen dreiging aanwezig is. In de warme fase is er een dreiging gesignaleerd en staat iedereen op scherp.

Koude fase: blijf ook vooraf geïnformeerd

Als erfgoedbeheerder is het goed om te weten wat er op het gebied van waterveiligheid en wateroverlast in de regio speelt. Gemeenten, veiligheidsregio’s en waterschappen geven op hun website veel informatie over de preventieve maatregelen en werkzaamheden die zij treffen voor de bescherming van de regio tegen water. Sommige werkzaamheden kunnen u als erfgoedbeheerder tijdelijk treffen. Bijvoorbeeld het vernieuwen van het riool waardoor uw straat open ligt.

Warme fase: hoogwaterdreiging

Bij de informatievoorziening tijdens dreiging van hoogwater en/of overstromingen zijn meerdere partijen betrokken. De belangrijkste zijn:

Voor erfgoedbeheerders zijn op het moment van dreiging van hoogwater, de gemeente en de veiligheidsregio de juiste informatiebron. Zij krijgen de informatie op hun beurt van de waterschappen. Samen met de voorspellingen van Rijkswaterstaat is dit de belangrijkste informatie voor mogelijke opschalingsbeslissingen. Het waterschap draagt bij een grootschalige calamiteit in de regio de regie over aan de veiligheidsregio. Wel blijft het verantwoordelijk voor de uitvoering van mogelijke maatregelen.

Warme fase: extreem weer

24 uur per dag, 7 dagen per week, verzorgt het KNMI vanuit de centrale weerkamer in De Bilt de weersverwachtingen. De wetgever heeft het KNMI aangewezen als autoriteit hierin. Wanneer dat nodig is, geeft de KNMI weerwaarschuwingen uit. Deze zijn gekoppeld aan gekleurde codes. Ook al kan het soms anders uitpakken, het is altijd goed om alert te blijven. Door de waarschuwingen van het KNMI of bijvoorbeeld een buienrader te raadplegen, weet u of extreme neerslag op komst is en kunt u zich voorbereiden.

Overheidscommunicatie via crisis.nl

Op de overheidswebsite crisis.nl kunt u bij een (lokale) ramp belangrijk nieuws, informatie of aankondigingen vinden. Het besluit om crisis.nl in te zetten ligt echter bij de gemeente. En in het geval van een landelijke crisis bij het verantwoordelijke ministerie. Een aantal gemeenten communiceert met de inwoners over dreigsituaties. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een sms- of emailalert.