28 juni Symposium Landschap Verbindt - De schoonheid van ons Land, over ruimtelijke kwaliteit, landschap en omgevingsbeleid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

Het gezamenlijk symposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Staatsbosbeheer vindt plaats aan het Smallepad 5 in Amersfoort.

Vanaf eind jaren veertig tot begin jaren zestig van de twintigste eeuw gaf Uitgeverij Contact een reeks geïllustreerde boeken uit onder de noemer ‘De Schoonheid van Ons Land’. Ze schetsen een “fraai, fier en opgeruimd” beeld van het Nederlandse landschap, “rijk aan historie, cultuur en traditie”. In de daaropvolgende decennia is op allerlei manieren gepleit om de schoonheid van ons land centraal te zetten bij de veranderingen in ons land. Soms door zorgvuldige inpassing van nieuw gebruik, soms door het landschap op grond van een zorgvuldig ontwerp volledig te transformeren. Het resultaat is wisselend.

Anno 2023 is er hernieuwde aandacht voor de schoonheid van ons land. Zo is er een programma Mooi Nederland. De initiatiefgroep Mooiwaarts, onder aanvoering van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, probeert de bevordering van ruimtelijke kwaliteit en de rol van adviseurs daarin te borgen. En internationaal heeft de Verklaring van Davos de kwaliteit van de architectuur geagendeerd. Kortom: we zitten opnieuw in een periode waarin het goed is om na te denken over wat kwaliteit is, maar vooral ook hoe daartoe te komen. De ruimtelijke vraagstukken zijn immens, en stapelen zich in de beperkte ruimte die we hebben. Welke rol spelen natuur, erfgoed en landschap in dit debat? Daarover willen we met elkaar in gesprek op woensdag 28 juni.

We hopen op het symposium zo’n 120 professionals te verwelkomen die zich inzetten voor een waardevolle leefomgeving, waarbij de verbinding tussen verleden en toekomst de centrale opgave is.

Aanmelden

U kunt dit platform live of (deels) online bijwonen, dit kunt u aangeven bij het aanmelden.

Deelname is gratis, aanmelding vooraf is noodzakelijk en kan via onderstaande button.

Programma

Meer informatie over die 4 regionale workshops vindt u onder het programma.
Tijd Onderdeel
09.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
09.50 Digitale inloop
10.00 Opening door de dagvoorzitter
10.05 Welkom en opening
Boudewijn Revis (directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer)
10.10 Schoonheid als weeskind van de ruimtelijke ordening
Adriaan Geuze (hoogleraar landschapsarchitectuur TU Delft/directeur West8)
10.40 Schoonheid en omgevingsbeleid vanuit het gemeentelijk perspectief
Kim Zweerink (architectuurhistorica bij Mooi Noord-Holland)
11.10 Column: Over onzichtbare schoonheid
Gerwin de Vries (Flux Landscape architecture)
11.20 De schoonheid van het landschap door de lens van de fotografie 
Frits Gierstberg (curator Nederlands fotomuseum)
12.00 Pauze
13.00 Het programma Mooi Nederland; ruimtelijke kwaliteit centraal in de transitieopgaven
Gido ten Dolle (hoofd afdeling Ruimtelijke Kwaliteit BZK)
13.30 4 regionale workshops (elk 2x gehouden)
Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte
Marieke vd Blaak & Nelleke den Boon (Staatsbosbeheer).
Frictie en schoonheid in De Peel
Roy Damen (landschapsarchitect B+B).
Dijkverlegging Paddenpol-IJsselwerken
IJsselwerken, door Loes vd Vegt (Waterschap Drents Overijsselse Delta).
Water en bodem leidend voor omgevingskwaliteit Baakse Beek
Louis Lansink (Waterschap Rijn en IJssel).
15.30 Echte schoonheid zit van binnen- over het landschap en de mensen
Anne van Kuijk (adviseur Omgevingskwaliteit provincie Noord-Brabant)
16.00 Sluiting
Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies RCE
Voor de aanwezigen is er na afloop een netwerkborrel.

Regionale workshops