08 december Symposium Dutch Trading Post Heritage Network

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Zet in mijn agenda

Op donderdag 8 december komen de leden van de Dutch Trading Post Heritage Network (DTPHN) voor het eerst bij elkaar in Nederland. DTPHN is een internationaal netwerk van Aziatische publieke- en private instellingen die met erfgoed werken dat gerelateerd is aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Dit netwerk is opgericht om kennis over VOC-erfgoed uit te wisselen en om samen te werken aan historisch onderzoek. De leden zijn gevestigd in India, Indonesië, Japan, Maleisië, Sri Lanka, Taiwan en Thailand. Tijdens het openbare symposium presenteren de leden van DTPHN zichzelf en hun onderzoeksprojecten aan de aanwezigen, en reflecteren ze op VOC-erfgoed vanuit hun perspectief.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels. Kijk voor meer informatie over de bijeenkomst op onze Engelstalige website.

Het Dutch Trading Post Heritage Network Symposium wordt georganiseerd door DutchCulture, Nationaal Archief, Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed (KIEN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (binnen het programma Internationale Erfgoedsamenwerking).