29 september Symposium veiligheid op forten en vestingwerken

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort

Zet in mijn agenda

Veilig werken op forten en vestingwerken is van levensbelang. Dit symposium gaat breed in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken.

Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe leg je dit vast? Welke veiligheidsprotocollen zijn er? Welk risico loopt de bezoeker? Wat als er een ongeval plaatsvindt? En hoe kan je op voorhand rekening houden met de veiligheid in de ontwikkel- en beheerfase?

Het doel is drieledig: bewustwording van het belang van veiligheid, reflecteren op de rol die eenieder speelt en het waarderen van duurzaam veilige monumenten. Het symposium is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken.
 

Organisatie

De organisatie is in handen van Debie & Verkuijl Erfgoedhoveniers, Stichting Liniebreed Ondernemen, Monumentenbezit, de Nationale Monumentenorganisatie. Met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Programma en inschrijven

Het volledige programma en het inschrijfformulier staan op de website Liniebreed.nl.