01 november Netwerk Historisch Cultuurlandschap - De Maas en zijn werken

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha

De jaarlijkse Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap gaat dit jaar over 'de Maas en zijn werken'.

Vergroting van de capaciteit van de Maas

In 1997 sloten de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Limburg de bestuursovereenkomst Maasproject. Aanleiding was de overstroming van januari 1995. Ruim 200.000 inwoners in Limburg, Brabant en Gelderland moeten geëvacueerd worden. Als het water is gezakt, doemt het besef op dat er fundamenteel iets moet gebeuren: de capaciteit van de Maas moet vergroot worden, er komen overstromingsgebieden, er is veel grondverzet nodig en zoals gebruikelijk in projecten van Rijkswaterstraat wordt er veel onderzoek gedaan.

In het programma van deze netwerkdag is er veel aandacht voor de plannen, de stand van zaken, de resultaten van het onderzoek en wat nog er nog gaat gebeuren.

Bijzondere locatie

De bijeekomst wordt georganiseerd in het Klooster Sint Agatha dat midden in het UNESCO biosfeer gebied Maasheggen is gelegen. Als gebruikelijk op deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst is er ruim de tijd om de omgeving te verkennen.

Programma

Tijd

Onderwerp

09:30

Inloop met koffie en thee

10:00

Welkom door voorzitter Patricia Braaksma

10:10

Setting the scene

  • Erfgoedzorg langs de Maas

Henk Verkerk, senior adviseur Rijkswaterstaat / Maaswerken

  • Archeologisch onderzoek in een dynamische omgeving 

Eelco Rensink, specialist archeologie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

11:00

Het landschap

  • Het Maasdal tussen Eysden en Mook, synthese van het landschappelijk archeologisch onderzoek

Leo Tebbens, BAAC Bureau voor Archeologie en Bouwhistorie

  • Het cultuurhistorisch landschap van de Maas

Hans Renes, voorzitter Netwerk Historisch Cultuurlandschap

  • De Maasheggen, introductie op de excursie

Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

12:30

Lunch

13:00

Excursie

Medewerkers Natuur en Mens en van Staatsbosbeheer leiden u door het landschap van Maas en Maasheggen.  

14:30

Theepauze

15.00

Toekomstig  landschap

  • De Maaswerken

Toon Bosch, historicus Open Universiteit Heerlen

  • Hoe nu verder met de Maas?

Christian Ernsten, onderzoeker Universiteit van Maastricht

16:00

Netwerkborrel

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden met het aanmeldformulier.

Aan de bijeenkomst zijn kosten verbonden. De dag kost € 45,=. Studenten betalen € 25,=. Uw deelname is definitief als u het bedrag heeft overgemaakt op bankrekening  NL15 TRIO 0786 7731 70 ten name van Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap, Wageningen o.v.v. uw naam en ‘deelname netwerkdag 2019’.