16 oktober Platform Militair erfgoed in beweging - Waar ligt de grens bij verplaatsingen?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Het platform Militair erfgoed, voorheen platform Verdedigingswerken van de Twintigste Eeuw, op 16 oktober gaat over het verplaatsen van militair erfgoed. De bijeenkomst vindt plaats bij de RCE in Amersfoort.

Het verplaatsen of wijzigen van gebouwd militair erfgoed komt als gevolg van ruimtelijke herinrichtingsvraagstukken met regelmaat voor. Militair erfgoed is vaak moeilijk her te bestemmen, moeilijk te verplaatsen en maakt altijd deel uit van een groter geheel. Elke keer weer leidt dit tot dilemma’s waarbij verschillende partijen gezamenlijk moeten komen tot een aanvaardbare oplossing. De belangen kunnen echter sterk uiteenlopen.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de overwegingen bij een verplaatsing. Aan de hand van verschillende voorbeelden horen we drie invalshoeken waarmee we de successen en dilemma’s in kaart brengen. Daarna gaan we hierover in discussie met elkaar. De uitkomsten gebruiken we voor een later te ontwikkelen handreiking.

Voorafgaand aan het programma geven we een terugkoppeling over de Verkenning Militair erfgoed.

Voor wie

Het platform is voor iedereen die zich bezighoudt met militair erfgoed en in het verleden, het heden of de toekomst te maken krijgt of heeft gehad met het verplaatsen van dit bijzondere erfgoed.

Aanmelden

Deelname is gratis, maar wij verzoeken u wel om het aanmeldformulier in te vullen.

Programma

12:30-13:00

Inloop met koffie en thee

13:00

Inleiding door dagvoorzitter

Tessa Luger, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Terugkoppeling verkenning Militair erfgoed

Ben de Vries, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inleiding op het thema

Kees Neisingh, Stichting Menno van Coehoorn

Oranjesluis bij Hoek van Holland

Peter de Krom, Stelling 33

14:15-14:45

Pauze

14:45

Schalkwijkse Wetering in Nieuwegein

Edmée Sleijpen, Gemeente Nieuwegein

Overwegingen bij het verplaatsen van militair erfgoed

Hylke Bakker, Stichting Menno van Coehoorn

Paneldiscussie

Onder leiding van de dagvoorzitter

16:30-17:30

Netwerkborrel