921 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De Afsluitdijk

Als de Afsluitdijk wordt aangepast, moet eerst goed worden gekeken naar de bestaande cultuurhistorische waarden. Deze brochure ...

Publicatie | 01-01-2007

Brandweergarages en -kazernes; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage schetst de ontwikkeling van brandweergarages en -kazernes en presenteert een lijst met de belangrijkste ...

Publicatie | 01-01-2007

Schimmels in hout

Deze Gids Techniek legt uit welke maatregelen genomen kunnen worden als hout door schimmels is aangetast en laat zien hoe houtrot ...

Publicatie | 01-01-2007

Insecten in hout

Sommige houtwormen kunnen het materiaal zwaar beschadigen. Deze Gids Techniek laat zien welke verschillende insecten hout ...

Publicatie | 01-01-2007

Boerderijen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage presenteert een lijst van belangrijkste boerderijen uit de wederopbouwperiode en schetst een referentiekader dat ...

Publicatie | 01-01-2007

Behoud in situ

De kern van de Wet op de archeologische monumentenzorg is behoud in situ. In deze brochure wordt uitgelegd wat er nodig is om ...

Publicatie | 01-01-2007

Preventieve bestrijding van insecten in hout

Deze brochure legt uit wat er gedaan kan worden om insecten in hout preventief te bestrijden. Het blijkt echter dat preventieve ...

Publicatie | 01-01-2007

Civiele verdediging in het tijdperk van de wederopbouw; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage laat de invloed zien van bouwactiviteiten die tijdens de Koude Oorlog zijn verricht in het kader van de civiele ...

Publicatie | 01-01-2007

Klinkende Monumenten: Beleidsnota advies- en instandhoudingspraktijk monumentale orgels

Deze nota gaat in op het orgelbeleid zoals dat in de dertig jaar voor verschijning van de publicatie gestalte heeft gekregen.

Publicatie | 01-01-2007

Wet op de archeologische monumentenzorg

Deze brochure geeft een overzicht van de maatregelen die zijn vastgesteld in de Wet op de archeologische monumentenzorg.

Publicatie | 01-01-2007