Inzage en bekendmaking besluiten

Als de minister een rijksmonument aanwijst of afvoert dan maken we dit bekend in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vermeldt wanneer het (ontwerp)besluit en de relevante stukken ter inzage liggen en op welke manier een belanghebbende kan reageren.

Op deze pagina ziet u om welke rijksmonumenten het gaat en kunt u de publicatie inzien, zoals deze in de Staatscourant is geplaatst. Ook kunt u hier het (ontwerp)besluit en de relevante stukken bekijken.

Officiële bekendmakingen

Er zijn momenteel geen bekendmakingen.

Zienswijzen

Zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpbesluiten tot aanwijzing als rijksmonument van houten huizen in Weesp en Muiden. Onderstaande zienswijzen zijn gepubliceerd:

•        Zienswijze + bijlage mon. num. 530200, Zuidpolderweg 3 te Muiden

•        Zienswijze + bijlage mon. num. 530201, BY Zuidpolderweg 3 te Muiden

•        Zienswijze mon. num. 532516, ’s-Gravelandseweg 36 te Weesp

•        Zienswijze mon. num. 530443, ’s-Gravelandseweg 5 te Weesp

•        Zienswijze mon. num 530199, Noordpolderweg 1 te Muiden