Inzage en bekendmaking besluiten

Als de minister een rijksmonument aanwijst of afvoert dan maken we dit bekend in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vermeldt wanneer het (ontwerp)besluit en de relevante stukken ter inzage liggen en op welke manier een belanghebbende kan reageren.

Op deze pagina ziet u om welke rijksmonumenten het gaat en kunt u de publicatie inzien, zoals deze in de Staatscourant is geplaatst. Ook kunt u hier het (ontwerp)besluit en de relevante stukken bekijken.

Officiële bekendmakingen

1 Ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument van Oranjehotel, Van Alkemadelaan 1258 te ’s-Gravenhage, gemeente ‘s-GravenhageHierbij de bekendmaking in de Staatscourant, de onderliggende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage.

1 Ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument van fusillade- en herdenkingsterrein op de Waalsdorpervlakte te Wassenaar, gemeente WassenaarHierbij de bekendmaking in de Staatscourant, de onderliggende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage.

1 Ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument van Kantoor Philips Nederland, Boschdijk 525 te Eindhoven. Hierbij de bekendmaking in de Staatscourant, de onderliggende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage.

7 Ontwerpbesluiten om onderdelen van de Romeinse Limes aan te wijzen als rijksmonument.
Hierbij de bekendmaking in de Staatscourant, de onderliggende stukken en de zeven ontwerpbesluiten ter inzage.