Inzage en bekendmaking besluiten

Als de minister een rijksmonument aanwijst of afvoert dan maken we dit bekend in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vermeldt wanneer het (ontwerp)besluit en de relevante stukken ter inzage liggen en op welke manier een belanghebbende kan reageren.

Op deze pagina ziet u om welke rijksmonumenten het gaat en kunt u de publicatie inzien, zoals deze in de Staatscourant is geplaatst. Ook kunt u hier het (ontwerp)besluit en de relevante stukken bekijken.

Officiële bekendmakingen

Er zijn op dit moment geen bekendmakingen.