Platform Militair erfgoed

Nog lang niet alles over bijvoorbeeld de Koude Oorlog of de Atlantikwall is in kaart gebracht. Het platform verzamelt en ontsluit de kennis, overblijfselen en getuigenissen van dit en ander militair erfgoed . Het platform verenigt eigenaren, erfgoedinstellingen, overheden en ontwikkelaars om cultuurhistorische militaire restanten duurzaam te behouden of te herontwikkelen.

Voor wie

Het platform is voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met militair erfgoed en wil meedenken aan de toekomst hiervan. Denk aan:

  • eigenaren en gebruikers
  • beheerders
  • restauratie- en landschapsarchitecten
  • beleidsmakers
  • militair historici

Thematische bijeenkomsten

Het platform organiseert jaarlijks een bijeenkomst. Eerder gebeurde dit onder de naam Platform Verdedigingserfgoed van de 20ste eeuw. Steeds met een thema dat aansluit bij het onderwerp, de actualiteit en de dagelijkse praktijk van beheer en instandhouding. Dit gebeurt van verschillende kanten: historisch, theoretisch, praktisch, technisch, financieel, economisch, administratief of beleidsmatig. De bijeenkomsten zijn informeel, interdisciplinair en bieden een plek om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Zo wil het platform de kennis over militair erfgoed verder verbreden en onder de aandacht brengen.

Toekomstige bijeenkomsten

Nieuwe bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de agenda.

Eerdere bijeenkomsten terugkijken

Eerdere bijeenkomsten die online hebben plaatsgevonden zijn in de meeste gevallen terug te kijken. U vindt deze webinars terug in ons overzicht van online terug te kijken evenementen. Soms is er van eerdere bijeenkomsten een verslag. In dat geval vindt u deze verslagen terug bij de publicaties van dit onderwerp.

Organisatie

De programmacommissie bestaat uit Kees Neisingh (Stichting Menno van Coehoorn), Raphael Smid (Smid Advies), Gustaaf Boissevain (Rijksvastgoedbedrijf), Marc Stappers en Ben de Vries (beide Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).