Platform Militair erfgoed

Nog lang niet alles over bijvoorbeeld de Koude Oorlog of de Atlantikwall is in kaart gebracht. Het platform verzamelt en ontsluit de kennis, overblijfselen en getuigenissen van dit en ander militair erfgoed . Het platform verenigt eigenaren, erfgoedinstellingen, overheden en ontwikkelaars om cultuurhistorische militaire restanten duurzaam te behouden of te herontwikkelen.

Voor wie

Het platform is voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met militair erfgoed en wil meedenken aan de toekomst hiervan. Denk aan:

  • eigenaren en gebruikers
  • beheerders
  • restauratie- en landschapsarchitecten
  • beleidsmakers
  • militair historici

Thematische bijeenkomsten

Het platform organiseert jaarlijks een bijeenkomst. Eerder gebeurde dit onder de naam Platform Verdedigingserfgoed van de 20ste eeuw. Steeds met een thema dat aansluit bij het onderwerp, de actualiteit en de dagelijkse praktijk van beheer en instandhouding. Dit gebeurt van verschillende kanten: historisch, theoretisch, praktisch, technisch, financieel, economisch, administratief of beleidsmatig. De bijeenkomsten zijn informeel, interdisciplinair en bieden een plek om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Zo wil het platform de kennis over militair erfgoed verder verbreden en onder de aandacht brengen.

Van de meest recente platformbijeenkomst is het verslag op deze pagina te vinden. Het eerstvolgende platform wordt tijdig aangekondigd op deze website.

Organisatie

De programmacommissie bestaat uit Kees Neisingh (Stichting Menno van Coehoorn), Raphael Smid (Smid Advies), Gustaaf Boissevain (Rijksvastgoedbedrijf) en Marc Stappers (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).