06 december Platform Agrarisch erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
In deze najaarseditie van het platform Agrarisch erfgoed wordt het Boerderijenfonds aangekondigd: een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland en de noodzaak van energietransitie. Particuliere eigenaren, de trekkers van vele herbestemmingsprojecten, zijn gebaat met financiële middelen en kennis voor hun kansrijke plannen. Hoe kan het Boerderijenfonds hierbij helpen? Wat beoogt het fonds en hoe past het in de landelijke ontwikkelingen? De bijeenkomst is gericht op eigenaren en gebruikers van historische boerderijen, architecten, bouwhistorici, en erfgoedadviseurs. Maar ook op makelaars, plattelandsontwikkelaars, overheidsambtenaren en -bestuurders. En verder op iedereen die het agrarisch erfgoed een warm hart toedraagt.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met het aanmeldformulier.

Programma

Tijd
12.30   Inloop met koffie en thee
13.00 Aankondiging van het Boerderijenfonds
Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Ton Peters, voorzitter van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
13.30 Wat is het Boerderijenfonds?
Gitta op den Akker, directeur Boerderijenfonds
14.00 Een voorbeeld van herbestemming van een bijzondere boerderij
Hans Veurink, coördinator Vallei Horstee | Hoeve Groot Zandbrink
14.30 Boerderijbehoud in een veranderend landschap
Frank Stroeken, Ateliermeester bij AtelierOverijsel en landschapsarchitect bij Wing
15.00 Afsluiting en netwerkborrel